domingo, 25 de diciembre de 2011

L’ARDIACA DESPLÀ, EPÍGON DE L’ARISTOCRÀCIA MERCANTIL A LA BARCELONA MEDIEVAL


Lluís Desplà (Barcelona 1444-1524) és famós, pel seu mecenatge artístic. Essent Ardiaca de la Catedral de Barcelona, va encarregar dues de les obres més importants del final del gòtic a Catalunya: la Casa de l’Ardiaca i la pintura, avui denominada Pietat Desplà.

1.- L’ARDIACA DESPLÀ, MECENES DE LES ARTS, ECLESIÀSTIC I POLÍTIC

Durant els regnats dels últims Trastàmara catalans -Joan II i Ferran II el Catòlic- Mossèn Desplà va destacar, en dos camps inseparables a l’Edat Mitjana: Esglèsia i política. Membre d’una família del patriciat urbà de Barcelona, va ser clergue rector de diverses parròquies, deixant traces de la seva afició artística. Reformà un petit palau i va encarregar un retaule a Alella; amplià la parròquia d’ Argentona; encarregà vitralls per a Sant Just i Pastor (Barcelona).

2.- RELATIU FRACÀS DE DESPLÀ, COM A HOME PÚBLIC


2.1.- Intent de ser bisbe de Barcelona

Entre 1470 i 1474, Desplà va avançar en la seva carrera político-eclesiàstica, a Roma, en l’àrea d’influència dels clergues catalans i valencians, sorgida al voltant del primer Papa Borja, Calixte III. Aquesta etapa acaba, amb la seva designació, com Ardiaca de Barcelona, pel Papa Pau II.

L’Ardiaca Desplà va ser influent dins del clergat català. El 1505, va ser elegit bisbe de Barcelona, pels canonges de la catedral. Però Ferran II va imposar el seu candidat: Enric de Cardona, parent del rei i fill del totpoderós Duc de Cardona.

La família Cardona aviat va emparentar amb l’aristocràcia valenciana. Enric va ser un dels clergues italianitzant que rodejaren els valencians Borja, dels que acabà sent cardenal. La influència italiana i renaixentista entrà a la Corona d’Aragó, per mitjà de l’ascendent, expansiva i oberta València, front a la decadent i tancada Barcelona.

2.2.- President de la Generalitat

El pes polític de Desplà es va mantenir i va obtenir un “premi de consolació”: va ser elegit President de la Generalitat de Catalunya (1506-1509). El càrrec estava normalment reservat a un alt eclesiàstic, com el seu antecessor, que fou arquebisbe de Tarragona; o a un clergue de família noble, com el seu successor. Poques vegades era designat un representant de la meritocràcia urbana, com Desplà. Ja President, es va oposar –sense èxit- a l’entrada de l’ Inquisició a Catalunya. Lluís Desplà va morir a Barcelona el 1524.

3.- DESPLÀ, TESTIMONI ARTÍSTIC DE LA DAVALLADA DE CATALUNYA

3.1. - El mecenatge de l’Ardiaca Desplà es una mostra de la davallada de Barcelona i Catalunya, durant el difícil pas de l’Edat Mitjana (i el Gòtic) a l’Edat Moderna (i el Renaixement).

La “Tardor de l’Edat Mitjana” és una època de crisis a Catalunya, dintre de la Corona d’Aragó. El Principat pateix successives depressions econòmiques, durant el regnat d’Alfons V El Magnànim, primera meitat del Segle XV, provocades per la crisi demogràfica, i la impossibilitat de mantenir l’extens imperi mediterrani. Com resultat, Catalunya es va tancant a l’exterior i abandona la seva política d’expansió política i comercial per la mediterrània.

3.2.- La crisis econòmica provoca l' inevitable crisi social i política, que ocupa la segona meitat del Segle XV. Enfrontaments entre nobles i pagesos de remença, entre Barcelona i la Generalitat, entre el rei i els estaments nobiliaris, i a Barcelona, entre partits: la Busca (d’artesans i menestrals) i la Biga (de grans comerciants i banquers). Tota aquesta tensió esclata en revolucions (contra el rei dels nobles i dels remences contra els propietaris) i guerres civils.

La depressió econòmica, els aixecaments socials i les guerres internes provoquen l’inevitable: fi de l’expansionisme, proteccionisme, i tancament ideològic i cultural; això últim es veu en les obres pagades per Desplà.

4.- LA CASA DE L’ARDIACA

La Casa de l'Ardiaca es troba al Barri Gòtic de Barcelona, enfront de la catedral. És una obra voluntàriament tradicionalista, en el seu plantejament conjunt, i en els detalls.

L'estructura de l’edifici és gòtica flamígera. Originària del Segle XII, va ser reformada, el 1510, per l’Ardiaca Desplà, a l’estil dels palaus medievals mediterranis.

Les formes exteriors, defensives, recorden un castell, no un palau. El pati no es va construir seguint els cànons renaixentistes, al centre de l'edifici: es va deixar a l’entrada. Està envoltat d’una escala de caixa quadrada, en la tradició gòtica. És doncs, molt diferent dels edificis del renaixement italià.

La decoració és escassa, i molt allunyada de les escultures i columnes clàssiques, emprades als edificis renaixentistes. Es limita als típics motius flamígers del gòtic final.

5.- LA PIETAT DESPLÀ


5.1.- La Pietat Desplà, símbol d’una època en crisi

El quadre dit Pietat Desplà va ser pintat el 1490. En època de crisi, és un altre obra “revivalista” de temps millors. L’Ardiaca el va encarregar a Bartolomé Bermejo, pintor andalús, que va treballar especialment als països de la Corona d’Aragó. Continua treballant sota la influència borgonyona-flamenca, quan ja està de moda el nou estil renaixentista. L’ arquitectura, pintura i escultura italianes avancen, importades pels reis catalano-aragonesos, des de Nàpols i Sicília, i els eclesiàstics Borja, des de Roma.


La temàtica i la forma de presentació dels personatges i del conjunt de la Pietat Desplà mostren una època de crisi. Just el contrari del que es pot veure, en la Verge dels Consellers de Lluís Dalmau, pintura també important, i de 1440, una generació anterior a la crisi general.

5.2.- La Verge dels Consellers de Lluís Dalmau, imatge del poder burgès


La Verge dels Consellers va ser un encàrrec del Consell de Cent, que governava Barcelona, per a la capella de la Casa de la Ciutat (o Ajuntament). Mostra un món segur: el patriciat burgès català (barceloní) encara creu en el seu poder.

Maria, apareix regnant en un tro, amb el fill, rei del món, als braços. Als seus peus, els consellers de Barcelona, vestits de púrpura, com a imatge del poder de la ciutat. Els seus retrats, i els sants i àngels que els envolten, són una clara reminiscència de Jan Van Eyck, màxim exponent de la pintura flamenca borgonyona, triomf de l’esperit burgès al Nord d’Europa. Al fons, magnífic edifici gòtic, que podria ser Santa Maria del Mar o la Catedral de Barcelona.

Veiem, doncs, el poder reial celestial, directament envoltat pels patricis urbans, sense intermediaris (ni reis ni bisbes). Tot, en el marc d’un edifici, ben construït i organitzat, que representa la estructura social de la ciutat de Barcelona. Dalmau tanca Verge, consellers i sants en un espai ideal: una torre de marfil santa, que el poder civil reconeix i incorpora, com a símbol del seu èxit.

Lluís Dalmau, pintor català, format a Flandès, regió que assumeix el lideratge burgès sota la protecció dels Ducs de Borgonya, prínceps que veuen que han de protegir el comerç i la indústria, com a base del seu poder.

5.3.- La Pietat Desplà de Bartolomé Bermejo, imatge de la derrota del patriciat urbà


La Pietat de Bermejo ens mostra un altre època: la de Lluís Desplà, el patrici urbà vençut per crisis, revoltes i guerres i tancat en un passat millor.

Maria apareix de genolls, amb Jesucrist mort als seus braços. Imatge de derrota, amb una mare ricament vestida, però implorant. Als seus costats, Sant Geroni i el Diaca Desplà. El sant també està vestit amb luxe, cardenalici en el seu cas, i com fora dels món i els seus problemes, llegint la Bíblia; com està Barcelona, absorta en un passat que ja no existeix. El canonge Desplà està agenollat i impotent davant la tragèdia. Les persones no estan protegides per cap edifici, estan al mig d’un paisatge desolador, que accentua aquesta imatge tràgica, de derrota. No te res d’imponent, no transmet poder ni seguretat. Paisatge d’hivern, desolat; mostra com escampa una tempesta escampa, però queda el rastre visible del seu pas per la terra, sota els núvols i les aus migratòries.

Pietat Desplà, bellíssim final d’una època gloriosa per a Catalunya.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

ARBITRAJE, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL


1.- Arbitrabilidad, Propiedad Industrial y Competencia Desleal

La práctica actual también está facilitando los arbitrajes, en cuestiones de Propiedad Industrial. La Ley de Arbitraje admite la arbitrabilidad de todas las materias de libre disposición.

Las controversias sobre Competencia Desleal son más difícilmente arbitrables, porque no se derivan normalmente de un contrato.

La excepción de Orden Público al arbitraje se ha ido limitando en estas materias. Se consideraba tradicionalmente infranqueable.

2.-  Arbitraje administrativo y Marcas

La Ley de Marcas también abre nuevos campos al arbitraje. Establece un sistema de arbitraje, relacionado con su registro. Una vez la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dicta la concesión (o denegación) inicial del registro solicitado, las partes pueden evitar la vía de los recursos y someterse a arbitraje.

El arbitraje se limita a las prohibiciones relativas: oposición entre marcas.

3.- Arbitraje sobre contratos y elementos de competencia desleal y propiedad industrial

Numerosas normas van abriendo al arbitraje la Propiedad Industrial y Competencia Desleal, en materias antes encorsetadas en el Derecho Administrativo o sometidas  la Jurisdicción ordinaria. Además,diversas sentencias del Tribunal Supremo han declarado arbitrables las controversias patrimoniales vinculadas a derechos indisponibles (como los registros de Patentes y Marcas); o sometidas a normas imperativas como son muchas de las que regulan la Propiedad Industrial.

4.- Contratos de software y arbitraje

Los contratos de software más característicos son las cesiones de uso de un programa de ordenador (suelen llamarse licencias; salvo prueba en contrario, no son exclusivas ni transferibles). También pueden someterse a Arbitraje.

viernes, 9 de diciembre de 2011

EL MUNDO ARABE SIGUE CAMBIANDO. AUNQUE LOS DICTADORES SE RESISTEN


Resulta que las monarquías árabes (Jordania, Bahrein, Marruecos, Kuwait) evolucionan más rápido hacia la democracia que las repúblicas (Siria, Egipto, Libia, Argelia) ...

Según la BBC, el rey de Bahrein, ha prometido reformas, para evitar abusos de las fuerzas de seguridad. Primero, permite un informe independiente, sobre la represión de las protestas. Después, admite los resultados del informe y anuncia reformas. 

Bahrein tiene una población de mayoría chiíta musulmana. En Febrero y Marzo, se produjeron disturbios, contra la familia gobernante sunní real y la elite política. Más de 1.600 personas fueron detenidas durante las protestas.
Ahora, el propio rey anuncia el camino de las reformas. Bastante distinto de la situación de Egipto, donde los militares se siguen aferrando a la presidencia de la República.

martes, 6 de diciembre de 2011

CÓMO PROTEGER LOS SECRETOS DE LAS EMPRESAS

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger sus secretos industriales y comerciales. hoy hablaremos de la parte teórica y definiremos qué es exactamente o que entendemos por secreto industrial o comercial. En sucesivas publicaciones hablaremos de la parte más práctica y qué hacer y qué medidas tomar paraproteger esos secretos tan valiosos para las empresas.

1.- NECESIDAD DE PROTEGER LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

1.1.- La protección de lo intangible

El futuro de las empresas depende, en gran parte, de cómo protejan sus activos intangibles.
El control de los secretos industriales y comerciales puede parecer complicado. Pero protege un valor importante de la empresa: su capital intelectual. Los activos intangibles de las empresas están en peligro y sus empleados pueden representar una amenaza.

El capital intelectual puede salir por la puerta, de la mano de un empleado o un colaborador externo, al final de la jornada laboral: se puede descargar y duplicar fácilmente. Puede transmitirse vía mail o publicarse en Internet. Una vez fuera, puede entregarse a una empresa competidora; o usarse por el empelado, para crear una empresa de la competencia.

1.2.- No basta con patentes y derechos de autor

La Propiedad Industrial e Intelectual tradicional (patentes, diseños, marcas y derechos de autor) protege muchos de esos activos. Pero los secretos industriales y comerciales son una parte, cada vez más importante, del capital intelectual.

Si el empresario quiere proteger su negocio, frente a empleados y empresas de la competencia desleales, la Ley le obliga a adoptar “medidas razonables” para “proteger el secreto” de su know how.

Una auditoría de secretos industriales y comerciales es clave. Ayuda a una empresa a

Identificar los activos intangibles, que pueden protegerse como secretos;
Desarrollar protocolos y procedimientos adecuados para proteger esos activos;
Establecer un acceso controlado a ese know how, para empleados, colaboradores externos, proveedores o clientes.

Todo ello permite a la empresa fijar, en contratos, el control de la transmisión de información y la confidencialidad.

2.- ¿QUÉ ES UN SECRETO INDUSTRIAL O COMERCIAL?

Los secretos empresariales son intangibles; por tanto, difíciles de fijar por escrito. Tenemos una ayuda, en la Jurisprudencia española, que define los secretos industriales / comerciales. Resumiendo, son conocimientos reservados, sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales, que el empresario desea mantener oculto o fuera del conocimiento general, por su valor competitivo para la empresa.

2.1.- Características que debe reunir la información no divulgada

Según las Normas sobre Propiedad Intelectual del ADPIC, la información protegible debe:

(i) Ser secreta. No ser generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se usa esa información.
(ii) Tener un valor comercial (económico) por el hecho de ser secreta.
(iii) Mantenerse en secreto: haberse tomado medidas razonables para protegerla.

2.2.- Ejemplos de información no divulgada, protegible como secreto

Mucha información técnica o comercial puede ser protegida como secreta. Por ejemplo:

-     Información sobre I + D
-     Fórmulas magistrales
-     Dibujos y modelos, planos, proyectos
-     Procesos, técnicas y conocimientos en fabricación y reparación
-     Manuales
-    Recopilación de datos
-    Bases de datos
-    Mecanismos de búsquedas de documentos
-    Métodos empresariales o planes de actividad
-    Estrategias comerciales o planes de ventas
-    Listas de clientes

En el próximo post: medidas que deben tomar las empresas y cómo probar los secretos industriales o comerciales.

Santiago  Nadal
www.snabogados.com

sábado, 26 de noviembre de 2011

AUDITORI DE BARCELONA. ERA ...DE BARCELONA

Rectifico, sobre l'Auditori de Barcelona. El meu amic Noé Cantú, fagot de l'OBC, em va convèncer i tenia raó. Funciona be.

Dilluns, varem baixar a l'Auditori, a treure els abonaments per la música de cambra. Les taquilleres

ens van atendre perfectament. Amb molta paciència, ens van ajudar a seleccionar els concerts i a decidir.

Finalment, varem pagar ... i ja estem gaudint dels concerts. Dijous passat, varem sentir el Septimino de Beethoven i l'Octet de Mozart.

Gràcies Noè.


miércoles, 23 de noviembre de 2011

ARBITRAJE Y DERECHO DE LA COMPETENCIA


1.- Arbitralidad en Derecho de la Competencia

Actualmente, cabe el arbitraje en materia de Derecho de la Competencia. La Ley de Arbitraje establece que todas las materias son arbitrables, con el límite del Orden Público.
Se acepta que es arbitrable todo lo libremente disponible. Por tanto las disputas, en que se haya de aplicar Derecho de la Competencia, son arbitrables, si son de libre disposición.

Se ha pasado de la prohibición de arbitrar esas cuestiones, por ser Orden Público, a la necesidad de que los árbitros incidan en las cuestiones de Derecho de la Competencia, precisamente por ser éste parte del Orden Público. La cuestión de la arbitrabilidad se puede resolver antes de que se celebre el arbitraje (como excepción); o después, al solicitarse el exequatur de un laudo arbitral extranjero; o como base de la acción de anulación del laudo.

Aunque la actual posición mayoritaria considera arbitrables los aspectos de libre disposición relativos al Derecho de la Competencia, hay límites. El arbitraje debe limitarse a los aspectos civiles y las consecuencias indemnizatorias civiles.

Otras situaciones podrían someterse a arbitraje. Por ejemplo, materias arbitrables en que no hay contrato previo entre las partes en litigio; el sometimiento a arbitraje de la discusión se puede pactar después.

2.- Finalización convencional de conflictos y Derecho de la Competencia

La normativa administrativa española permite la solución del conflicto, sobre Derecho de la Competencia, por acuerdo de la Administración, denunciante y denunciado. El órgano instructor puede ofrecer un acuerdo negociado, antes del pliego de concreción de hechos. Este acuerdo sustituye la resolución administrativa.

Para aplicar esta posibilidad, se debe respetar el interés público.

Estos acuerdos se han dado muy pocas veces, algunas a nivel español ante el SDC, otras ante la Direcció General de la Competencia de Catalunya.

3.- Contratos, Derecho de la Competencia y Arbitraje

Hoy en día es generalizada la admisión de Arbitrajes sobre Derecho de la Competencia, a nivel comunitario. Pero son arbitrajes controlados por la Comisión, y puestos en marcha por ella.

No cabría el arbitraje en casos de abuso de posición dominante. Tampoco cabe arbitraje sobre actos restrictivos de la Competencia. Pero hay una importante excepción: que la decisión sobre esos actos restrictivos se tome en el marco de un laudo sobre un contrato, y el arbitraje se limite a las cuestiones mercantiles del contrato.

domingo, 6 de noviembre de 2011

DONA JOVE EN BICICLETA - REVISITED

Recordareu la poesía DONA JOVE EN BICICLETA. Dedicada a Beth.

Fa referència a les seves sortides de casa, cap al Polígon Santiga, on treballa. Cada dematí, en 20 minuts: dutxa, esmortzar, preparació, sortida. A velocitat de ciclista. Em recordava el quadre de Boccioni. Els futuristes. Estimats de Beth, com tot l'art del primer Segle XX: cubistes, expressionistes, abstractes.
Ha passat el temps. S'ha instal.lat el "Bicing", que tant ens agrada i que fem servir tants dies. Segueix la carrera matutina cap al polígon. Hem tingut un Octubre, sprintant contra la malaltia ... I arribem a la meta: 5 de Novembre, Santa Elisabeth cosina de Santa Maria. Bona ocasió, per recordar la poesia.

Et veig sortir de casa,
Amb la teva carmanyola, i ric.
Ràpida, forta, alegre,
Serena i positiva.

Entra la llum brillant i estival del carrer.
Se m’en va al carrer la teva llum,
brillant i platejada.

Sortint de casa a mil,
Pujant per Calvet a cent,
Travessant el túnel a seixanta
Viatjant entre camions a quaranta.

Em quedo a casa, esperant
Que tornis amb el teu micro-clima
Vine i explica’m què tal

martes, 1 de noviembre de 2011

DIEZ COSAS QUE PODEMOS APRENDER DE LOS JAPONESES.

LAS HE VISTO EN LINKEDIN. EN UN POST DE MICHAEL NEGRON. ME PARECEN MUY ACERTADAS. 
1. THE CALM :  Not a single visual of chest-beating or wild grief. Sorrow itself 
has been elevated. 
2. THE DIGNITY : Disciplined queues for water and groceries. Not a rough 
word or a crude gesture. 
3. THE ABILITY : The incredible architects, for instance. Buildings swayed but 
didn’t fall. 
4. THE GRACE : People bought only what they needed for the present, so 
everybody could get something. 
5. THE ORDER : No looting in shops. No honking and no overtaking on the 
roads. Just understanding. 
6. THE SACRIFICE : Fifty workers stayed back to pump sea water in the N- 
reactors. How will they ever be repaid? 
7. THE TENDERNESS : Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone. The 
strong cared for the weak. 
8. THE TRAINING : The old and the children, everyone knew exactly what to do. 
And they did just that. 
9. THE MEDIA : They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly 
reporters. Only calm reportage. 
10. THE CONSCIENCE : When the power went off in a store, people put things back 
on the shelves and left quietly. 
THAT'S JAPAN

domingo, 30 de octubre de 2011

AUDITORI DE BARCELONA ... O ÉS L'AUDITORI D'ATENES? ESPERPENT

A l'Auditori de Barcelona, no existeix servei d'informació, en la pràctica. Gairebé impossible que contestin.


FINALMENT es posa un telefonista, molt amable. No sap res. Intenta posar-me amb taquilles. Impossible: em diu que estan ocupades venent entrades.


No desespero: pregunto al telefonista simpàtic si puc treure abonaments per la música de cambra. No ho sap. Li dic si estarà obert aquest Dilluns; tampoc ho sap. Em dona un consell "molt pràctic": truqui abans, perquè no li puc assegurar si estarà obert. Literal: "Com que aquí molta gent fa pont".


Com que MAI ES POSEN !!! No servirà de res que truqui. Comprenc que alemanys, holandesos, suecs, britànics, francesos ... es cansin dels mediterranis.


El meu amic Noe, mùsic de l' OBC, em diu  que puc fer-ho per la web d'abonaments. Però no es pot escollir seient. Tambè em diu que, potser, l'home que em va contestar era el vigilant. No sè. En fi, gràcies Noé per les teves ganes d'ajudar. 


sábado, 29 de octubre de 2011

TUNEZ Y SUIZA. DOS ELECCIONES IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVAS


El pasado Domingo 22 de Octubre, se celebraron elecciones parlamentarias en Túnez y Suiza. Ambas han sido importantes (las elecciones libres siempre lo son) y significativas por el resultado.

TUNEZ

Especialmente importantes las elecciones en Túnez, para la Asamblea Constituyente. Es la primera vez que un país árabe celebra elecciones libres. Ha habido intentos, antes: en Argelia o incluso Marruecos, en Líbano o incluso en Kuwait; pero siempre muy intervenidas por el gobierno o mediatizadas por el poder (que no es lo mismo) o por los países vecinos.

Esta vez en Túnez, la revolución en la calle y caída del régimen de Ben Alí han permitido unas elecciones libres. El resultado ha sido también importante. Ha vencido En Nahda (Renacimiento), islamista moderado, aunque muy por debajo de la mayoría absoluta (90 de 217 diputados). Le siguen varios partidos laicos de centro o socialdemócratas: Congreso por la República (socialista pan-árabe) 30, Foro Democrático (socialdemócrta) 21, Petición Popular (centrista y próximo al régimen laico anterior) 19 y Partido Demócrata Progresista (liberal y encabezado por una mujer) 17.

Los periódicos han destacado varias tendencias. Primero, arrasadora mayoría de los partidos sin conexiones con el anterior régimen. Segundo, moderada victoria islamista: Nahda se presenta como moderado y respetuoso con la democracia (¿como en Turquía?) y ha ganado, pero no arrasado. Tercero, aparición de un “polo” de partidos laicos: liberales, socialdemócratas. Elección importante, que nos enseña cosas que quizá ya sabíamos: las dictaduras (militares y partido único) no son populares; los islamistas son una fuerza decisiva, aunque no hegemónica; más de la mitad del electorado quiere un país laico y moderadamente reformista. Estas enseñanzas se podrían aplicar los otros países árabes.

Quizá lo más importante será la experiencia de gobierno islamista: ¿Se convertirá En Nahda en un partido “demócrata-musulmán”, como varios partidos de la derecha europea se convirtieron en demócrata-cristianos? Esperemos que sí: facilitaría la imparable evolución hacia la democracia de los demás países árabes y ayudaría a la paz en el Mediterráneo.


SUIZA

Las elecciones en Suiza han sido también importantes. Pero no históricas: no es lo mismo la primera elección democrática en toda una región, que la rutina y precisión electoral de un país, que vota cada cuatro años, desde hace ciento cincuenta.

En Suiza, la gran incógnita ere el resultado electoral del Partido Popular Suizo / Unión Democrática de Centro (SVP / UDC), tradicionalmente agrario y centrista, pero “asaltado” (y controlado desde hace años) por la derecha dura y xenófoba. Con este ideario, han ido creciendo hasta convertirse en el mayor partido suizo; y han polarizado la política suiza entre ellos y “los demás”: liberales / democristianos / socialdemócratas.

La incógnita preelectoral era cuánto crecería el SVP, a costa de los partidos centristas tradicionales: democristianos y liberales. La sorpresa ha sido que ha bajado en votos y escaños. El SVP ha obtenido 54 escaños de 200. Seguido por los socialistas / socialdemócratas 46, los radicales (liberales) 31, democristianos 28 y verdes 15 y liberales 12.

El resultado es significativo. Los suizos se empiezan a cansar de discursos radicales, populistas y xenófobos.

El SVP / UDV vence, pero se aleja de la mayoría absoluta, incluso retrocede. En consecuencia, se refuerza el “polo” de los partidos tradicionales, moderados de centro derecha y centro izquierda. Se refuerza, pues, una alternativa de respecto y convivencia, que los suizos aprecian.

¿RASGOS COMUNES?

Las diferencias entre Túnez y Suiza son enormes: geográficas, religiosas, históricas, culturales y políticas. Las alternativas políticas eran absolutamente distintas y elecciones han dado resultados muy distintos. Aún así, puedo ver rasgos comunes.

Túnez y Suiza son países pequeños, con vecinos mucho mayores, y nunca han marcado la línea de sus respectivos continentes: Europa Occidental y el Mundo Árabe. Siempre han sido poco importantes y excepcionales (Túnez, el país árabe más laico, Suiza, el país más democrático y estable de Europa).

Ambos salen de las elecciones con un gran partido, difícil de asimilar: populista nacionalista en un caso, islamista en el otro. Sin embargo estas opciones no arrasan: tienen enfrente a más de la mitad del electorado, laico, internacionalista; y obtienen menos votos de lo esperado. Situaciones interesantes, que nos permiten esperar que los populistas se moderen y los islamistas se adapten a la democracia; o, en ambos casos, los partidos moderados ganen más terreno todavía.

Quizá la paz y de Europa, del Mundo Árabe y del Mediterráneo, como frontera de ambos mundos, dependa de esta evolución. Esperemos que los europeos moderen su voto y acepten la diversidad dentro y fuera de sus fronteras; y los árabes afiancen la democracia y participen los islamistas como opción respetuosa de la libertad.

martes, 25 de octubre de 2011

INDUCIR A INCUMPLIR CONTRATOS ... ¿ES COMPETENCIA DESLEAL?


El Art. 14 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) tipifica acciones distintas. Sin embargo, todas tienen en común una relación jurídica derivada de un contrato. El Art. 14 destaca los contratos más significativos: con trabajadores, proveedores o clientes; pero se aplica a otros: distribución, agencia, franquicia, licencia y arrendamiento de servicios o de obra.

1.- Inducción a infringir deberes contractuales básicos
La acción desleal es sólo del inductor y no del inducido. SAP Barcelona 25.May.95.
  • El comportamiento desleal consiste en influir en un tercero, para que infrinja deberes contractuales básicos.
  • No toda infracción es relevante. Sólo las obligaciones que sean básicas.
1.1.- Captación de clientela y factores de producción
La mera oferta no es inducción a la infracción. De otro modo, se prohibiría captar clientela, trabajadores… y se fundarían derechos incompatibles con la libertad de empresa. SAP Madrid 11.Dic.98 SAP Barcelona 6.Oct.93.
1.2.- Son incumplimientos de deberes contractuales básicos el pluriempleo ilícito, si quebranta la prohibición de competencia, y el empleo de administradores.

2.- Inducción a terminación regular de un contrato
  • La acción consiste en influir a otro para que finalice regularmente una relación contractual.
2.1.- La inducción a la terminación regular no es en si misma competencia desleal. El ofrecimiento de mejores condiciones a trabajadores, clientes, proveedores, no es por si solo desleal. La competencia desleal se funda en las circunstancias: reprobabilidad de los medios empleados (engaño) o del fin perseguido (divulgación o explotación de secretos empresariales o expulsión del competidor). SAP Barcelona 1.Feb.96
  • La inducción a la terminación es competencia desleal, si se pretende eliminar un competidor. No  son necesarios dolo ni culpa; basta que concurran hechos que revelen que la inducción no puede tener una finalidad distinta de la expoliación.
2.2.- Violación de secretos empresariales
  • La inducción a la terminación es competencia desleal, si se pretende aprovechar los secretos del negocio del antiguo principal. Pero no, si sólo se pretende beneficiarse de la pericia y captación profesionales del empleado.
2.3.- Captación de empleados o colaboradores
  • La captación de empleados no es en sí competencia desleal. Es desleal la grave disfunción en el funcionamiento de la actividad empresarial ajena. Por ejemplo, el proceder sistemático: influencia sobre todos o la mayoría de los empleados. O usar ex empleados que conocen la organización, para captar colaboradores clave.
  • Es competencia desleal la importancia cualitativa de los captados: han de ser indispensables o altamente necesarios.
  • Además de sistemática y trascendente, la captación ha de ser abusiva.
2.4.- Captación de clientela
  • La captación de clientela será competencia desleal, dependiendo de los medios empleados. Por ejemplo, si se infringe un pacto de no competencia, o se usan listas de clientes secretas y otras informaciones SAP Asturias 18Jun.97 y SAP Valencia 1.Nov.97; o se realiza desde dentro de la empresa, donde se prestan todavía servicios SAP Huesca 21.Ene.95
SAP Barcelona 13.Feb.04
El derecho a la dimisión en el trabajo está recogido en el Art 49 ET. No consta cláusula de no concurrencia. No puede impedirse a un ex-trabajador el desarrollo de una actividad profesional idéntica a la que venia desarrollando. Es irrelevante que iniciara su actividad para la nueva sociedad en un lapso de tiempo breve desde el cese de su anterior actividad.


SAP Barcelona 26.Nov.04
Es esencial, en el Art 14 LCD, la intencionalidad del inductor, que ha de estar dirigida a difundir o explotar un secreto o eliminar a un competidor o el medio empleado para ello (engaño u otro análogo).

domingo, 23 de octubre de 2011

DOS JOYAS DE LA CIUDAD DE LEEDS

Leeds es la ciudad más importante del Norte de Inglaterra. Comparte su estructura y gran parte de su historia con otras clásicas ciudades provinciales británicas, como Manchester y Birmingham.

De origen medieval, situada junto a un río y en un cruce de canales, su posición central, sus industrias textiles y mecánicas la convirtieron en una metrópli industrial del S. XIX.

Sucesivas recesiones, la hicieron entrar en crisis, en los años 1960. Una inteligente política de renovación del Ayuntamiento y las fuerzas vivas locales la han permitido transformarse en un centro de servicios, y convertir sus edificios industriales en elegantes apartamentos y oficinas, conservado su aspecto exterior.

Leeds posee también dos joyas arquitectónicas. Características de todo condado inglés, "que se precie": las ruinas de una abadía cisterciense y un palacio aristocrático perfectamente conservado.


KIRKSTALL ABBEY
La abadía de Kirkstall es un antiguo monasterio cisterciense, en Leeds (Yorkshire: Norte de Inglaterra). Está a las afueras de Leeds, en un parque público a la orilla del río Aire.Fue fundada en el S. XII. Fue cerrada, en la disolución de los monasterios, ordenada por Enrique VIII (S. XVI).

Kirkstall tiene el característico plano de distribución de abadía cisterciense, igual que las grandes abadías inglesas: Fountains, Rievaulx o Tintern.

La iglesia es típicamente cisterciense, de transición entre románico y gótico. Tiene un pequeño coro de dos filas, transeptos y tres capillas que están hacia el este, divididas por paredes. Las ventanas no tienen ornamentación, y la nave no tiene triforio.Las ruinas del claustro están al sur de la iglesia. En el lado oriental, están dos salas capitulares. Sobre el claustro, se extendía el dormitorio de los monjes, que comunicaba con la iglesia. Al sur del claustro, están los restos del refectorio.

TEMPLE NEWSAM

Temple Newsam es un palacio Tudor (S. XVI), rodeado de jardines y campos, al Este de la ciudad de Leeds.

El terreno fue de los templarios, en la Edad Media; de ahí su nombre de “temple”.

En la época de Enrique VIII, pasaron a manos de una aristocrática familia, que construyó el palacio. Lo acabó heredando Lord Henry Darnley, esposo de Mary Reina de Escocia (“rival” de Isabel I).Los suntuosos interiores están decorados con sus originales muebles del S. XVIII.
Desde la casa, por la ladera, descienden unos inmensos jardines, diseñados por Capability Brown, el famoso arquitecto de jardines del S. XVIII, creador del concepto de jardín inglés (aparentemente natural y salvaje, pero realmente creación artificial).

WATCHING THE NEW ZEALAND / FRANCE RUGBY MATCH

Two friends have ben watching the New Zealand / France rugby match.

Two very different persons: an Engineer now Director of a harbour in the North of Spain, and a Sollicitor now a Judge in the Noth of England. Both share similar ages, and both love team sports and their regions: Cantabria in Spain and Yorkshire in Great Britain. Both love history and share the same sense of humour.

Both have followed the game. And probably both have been happy with the result.sábado, 22 de octubre de 2011

PAÍS VASCO Y LIBIA. DOS IMPORTANTES NOTICIAS

Dos cambios importantes: Gadaffi desaparece en Libia y ETA anuncia el alto el fuego en el País Vasco. Dos habituales de la violencia en nuestro paisaje, español e internacional, desaparecen.

En Libia, el dictador Gadaffi ha muerto -probablemente linchado. Abre una gran esperanza: que se instale un régimen civil y democrático, después de cuarenta años de dictadura militar. Se mantienen muchas incógnitas: el islamismo político, los enfrentamientos civiles, la reconstrucción del estado ... En cualquier caso, un paso importante, para la construcción de una Libia más libre, mejor. La desaparición de la violencia del dictador.

En el País Vasco, los terroristas de ETA deciden "dar una oportunidad a la paz". También abre una esperanza, después de cuarenta años de amenaza militar a la democracia en el País Vasco. También hay incógnitas: la posibilidad de una izquierda abertzale pacífica, la convivencia democrática en un juego a cuatro bandas (derecha e izquierda, nacionalista y constitucionalista), la superación de los enfrentamientos, el recuerdo de tantos muertos ... Aquí también, un paso importante, para la construcción de un País Vasco más libre, mejor. La posible desaparición de la violencia terrorista, otro tipo de dictadura.

Creo que España y, en general el Mediterráneo, tiene más posibilidades de ser libres y democráticos, y pacíficos, a partir de ahora.

martes, 18 de octubre de 2011

TRANSFERIR LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS HOSPITALES: VENTAJAS E INCONVENIENTES

Los investigadores de hospitales universitarios y hospitales públicos-igual que los empleados de empresas farmacéuticas o de productos médicos- suelen transferir el fruto de su investigación a la institución. Sus contratos suelen incluir una cláusula de transferencia de sus derechos de patente al hospital.

Actualmente, los hospitales se están dando cuenta de la importante fuente de ingresos, que pueden suponer las licencias de “inventos” o “mejoras”, que se producen entre sus médicos e investigadores.

1.- ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Las normas generales: ¿de quién es la Propiedad Intelectual de la invención?

En principio, las creaciones realizadas para el hospital, o en horas de trabajo, son propiedad intelectual del hospital. Lo dicen la Ley de Patentes y la de Propiedad Intelectual y el Estatuto de los Trabajadores.

1.2. Los contratos

En cualquier caso, conviene reflejar esa transferencia de propiedad intelectual, en el contrato entre investigador / médico y hospital; y fijar sus límites. Es la forma de evitar dudas y conflictos.

1.3. Especial atención al “objeto” o "alcance” del trabajo contratado.

La investigación contratada se limita a aquélla descrita en el contrato. ¿Qué pasa con las “áreas grises”? Por ejemplo, investigaciones realizadas en el hospital, pero fuera del objeto para el que el médico está contratado; o inventos desarrollados por el investigador, exclusivamente fuera del hospital.

2.- CONSECUENCIAS DE LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Para los investigadores y médicos, la transferencia de la Propiedad Intelectual tiene importantes consecuencias y restricciones.

2.1. Registro a nombre del hospital

(i) La transferencia de la propiedad de la invención supone que el hospital será quien se ocupe de registrar las patentes / diseños / propiedad intelectual.

Los hospitales corren con los gastos del registro y su defensa, frente a impugnaciones de terceros.

(ii) El hospital las registrará a su nombre, aunque ha de reconocer la intervención del médico o investigador.

2.2. Control de la invención, por la Oficina de Transferencia de Tecnología

(i) El control de la propiedad de la invención pasará a la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI) del hospital o la universidad.

La Oficina de Transferencia de Tecnología del hospital puede ser una gran ayuda, para el investigador / médico. Se ahorra la carga financiera y el tiempo que conlleva el registro de patentes / diseños / propiedad intelectual. También se evita las actividades de promoción, negociación y comercialización, con potenciales compradores o fuentes de financiación.

(ii) El inventor puede perder el control del futuro desarrollo de su idea. Todo contrato con un inversor o una farmacéutica o empresa de productos médicos será negociado y aprobado por el hospital.

2.3. Los beneficios económicos de la invención

Como titular del registro, el hospital recibirá los beneficios económicos que se deriven de: su comercialización posterior, o de su licencia.

Ciertos hospitales reparten los beneficios. Permiten que el inventor tenga una participación significativa en el precio de transferencia de la tecnología, los “royalties”, o los derechos de licencia.

3.- CLUSTERS Y START-UPS

3.1. Posibles vías de colaboración

Las invenciones médicas y hospitalarias permiten crear nuevas empresas especializadas. Los contratos entre hospital e investigadores / médicos establecen vías de colaboración: no sólo una participación en los “royalties” y otros beneficios obtenidos.

3.2. De la participación en beneficios a la empresa compartida

Es frecuente incluir cláusulas, en los contratos, que permitan la titularidad común; incluso se organizan estructuras “ad-hoc”. Pasando por fases sucesivas:

(i) Desarrollo en el propio departamento del hospital o en un “cluster” especialmente dedicado;

(ii) Promoción a través de la Oficina de Transferencia de …. (OTRI) del hospital;

(iii) Licencia o comercialización, mediante una nueva empresa (“start-up”), creada entre investigadores / médicos y hospital, con posible participación de capital privado.

4.- ESTRATEGIAS DE FUTURO

Hay algunas estrategias a considerar, incluyendo:

(i) Revisar detalladamente los contratos. Enfocados a proteger la Propiedad Intelectual. Que ésta se defina claridad; y se reparta equitativamente, entre hospital e investigadores / médicos.

(ii) Establecer claramente: de quién es la investigación; qué proyectos concretos son objeto del contrato; quién se ocupará de qué; o cómo participan los implicados en los ingresos.

(iii) Si el investigador / médico aporta al hospital invenciones o proyectos anteriores, dejar claro si se excluyen del contrato; y de la transferencia de Propiedad Intelectual. O lo contrario.

(iv) Si el investigador / médico está empleado por el hospital y tiene un proyecto que le gustaría desarrollar, como parte de una empresa de nueva creación, deberá negociar con el hospital. Para excluir ese invento de su contrato con el hospital; o para obtener una licencia.

(v) Deberá tener en cuenta si la licencia: es exclusiva o no; si incluye un pago inicial; o el reparto del “royalty”, y su relación con las ventas del producto, cuando se comercialice.

En cualquier caso, a la hora de desarrollar una invención médica, siempre debe tenerse en cuenta cuál podría ser la consecuencia: la transferencia al hospital de la Propiedad Intelectual creada por investigadores y médicos.

sábado, 15 de octubre de 2011

UN BUEN EJEMPLO. DIMISIÓN DEL MINISTRO BRITÁNICO DE DEFENSA

Primera dimisión en el Gabinete británico, formado por conservadores y liberales y presidido por David Cameron.

El Ministro de Defensa, Liam Fox, ha dimitido, ante las revelaciones de la prensa, sobre el acceso de un amigo íntimo a las interioridades del gobierno y los conflictos de intereses que se habrían generado.

La dimisión del ministro se ha producido, a raíz de la investigación abierta por el Secretario del Gabinete, sobre el asunto. Parece que éste había llegado a la conclusión que se habían incumplido las normas éticas, sobre funcionamiento del gobierno.

miércoles, 12 de octubre de 2011

FRANCIA Y POLONIA. ELECCIONES PARALELAS

DOS ELECCIONES MUY DIFERENTES


El fin de semana pasado, se celebraron en Europa (Francia y Polonia) dos elecciones muy distintas, pero que han resultado curiosamente paralelas.


El Partido Socialista francés ha celebrado la primera vuelta de las primarias, para escoger su candidato a la elección presidencial. Las elecciones estaban abiertas, no sólo a los militantes, sino a todos los demócratas de izquierda que quisieran votar.


En Polonia, se han celebrado las clásicas elecciones a la cámara baja del parlamento. Con participación ciudadana baja: alrededor del 50% del electorado.


CON RESULTADOS COMPARABLES


En ambos casos, ha ganado el candidato favorito. En Francia, François Hollande (39% de los votos) además, controlaba gran parte del aparato del partido. En Polonia, Donald Tusk (39% de los vostos) era el Primer Ministro, por tanto, controlaba el gobierno.


En ambos casos, la opción ganadora es la centrista reformadora


Hollande tiene un programa moderado, defendiendo la conservación de los derechos sociales, aunque adaptándose a los cambios económicos actuales. Tusk lidera el partido liberal Plataforma Ciudadana (PO), que también apoya la modernización y liberalización de Polonia, pero de forma moderada y progresiva. En resumen, ambos abogan por la internacionalización, el europeísmo, y la adaptación a la modernidad.


La segunda opción, perdedora aunque muy fuerte, es el status quo: socialdemócrata o católico, mutatis mutandis


En Francia, Martine Aubry ha quedado segunda (30%), con un proyecto socialdemócrata tradicional; defensa de los derechos adquiridos por las clases populares, sin mayores concesiones a la nueva situación: soluciones nacionales francesas para enfrentarse a un cambio global. Tenía el apoyo de muchos jerarcas y cargos electos socialistas.


En Polonia, Jaroslaw Kacnynski y su partido (Derecho y Justicia - PiS) han tenido el 30% también, defendiendo una postura muy tradicional: nacionalismo, conservadurismo social y catolicismo; desde otro punto de vista, pues, más de lo mismo. En este caso, Kaczynski tenía el apoyo de muchos jerarcas de … la Iglesia Católica.


El germen de un populismo anti sistema


La tercera opción ha sido sorprendente, en ambos casos. Por sus ideas y por el apoyo recibido.


En Francia, Arnaud Montebourg ha tenido el 16% de los votos, con un programa populista de izquierda radical: anti globalización, anti modernización, anti capitalista. En Polonia, Janusz Palikot o el ha recibido el 11% de los votos, con una mezcla de populismo y redicalismo liberal; anticlerical, modernizador en lo social, antípolítico: quiere gobernar Polonia "como se dirige una empresa". Dos políticos anti sistema, que pueden ser el germen de movimientos populistas importantes.


RESULTADOS SIMILARES, QUE NOS HACEN REFLEXIONAR


Dos electorados tan diferentes, en los dos extremos de Europa. Francia, en el eje de la Unión Europea, creadora de sus instituciones y del Euro; directora de la política continental durante cincuenta años. Polonia, el mayor país excomunista de Europa del Este, integrada en la Unión desde hace diez años, adaptándose a la nueva situación, entre sus poderosos vecinos.


Ambas se enfrentan a nuestra época de crisis, y reaccionan políticamente de manera parecida. Apuestan por el reformismo centrista / liberal, aunque no de forma contundente: muchos ciudadanos se aferran a soluciones clásicas (sean socialdemócratas o católicas conservadoras). Mientras, una minoría importante avisa: la sociedad sufre, las clases populares están progresivamente peor, los jóvenes no ven una salida.


Hay que encontrarla, si queremos que sociedad civil, actividad política y democracia sigan siendo valores compartidos.


REMBRANDT VAN RIJN

REMBRANDT VAN RIJN